Det stora generationsskiftet då fyrtiotalisterna lämnar över sina företag pågår för fullt. Men ett generationsskifte kan göras på flera sätt. Antingen genom att bara lämna över till nästa generation, eller sälja till ny ägare. Eller så kan man göra som familjen Berner i Göteborg – börsnotera.

 

När du vill sälja: Vänta inte för länge

Många väntar för länge med att sätta igång processen. Det menar Erik Berglöf på Kreditbesked, som värderar företagsaffärer.

– Just nu är det många fyrtiotalister som säljer sina AAA-företag, säger Erik Berglöf. Barnen kanske inte vill ta över och då söker man en extern köpare.

Ett tecken på att många affärer görs just nu är att 20 procent av företagen i storstäderna byter adress eller telefonnummer, säger han. Ett annat är att antalet e-handelsföretag ökar kraftigt, vilket kan betyda att även gamla företag nu söker nya säljkanaler – vilket i sin tur tyder på att nya krafter har tagit över.

Erik Berglöf menar att det allra viktigaste är att sälja i tid. Många fyrtiotalister väntar för länge innan de inleder säljprocessen. För en process är det. Räkna med att det kan ta tid innan affären är i hamn.

– Som 65-plussare måste man se till att få sitt företag värderat i god tid, säger han. Att sälja sitt företag är inte gjort i en handvändning, utan man måste räkna med minst ett halvår, ofta längre.

– Vi brukar säga att ett lyckat ägarskifte inte ska märkas utåt. Därför rekommenderar vi att den gamle ägaren blir kvar åtminstone ett år efter ägarskiftet, gärna längre. Hon eller han fungerar som garant gentemot företagets intressenter att verksamheten kommer att fortgå som tidigare.

Värderingen talar om vilket marknadsvärde företaget har. Men det är inte detsamma som priset, poängterar Erik Berglöf. Se i stället marknadsvärdet som ett riktvärde när priset bestäms. En tumregel brukar vara att priset hamnar 20 procent under marknadsvärdet.

Nu har vi ett marknadsvärde och ett prisförslag. Men var finns köparna?

– De som köper företag i dag är 35-plussare med god utbildning, men inga pengar, sammanfattar Erik Berglöf. Då måste banken ställa upp. Vi har lång erfarenhet av att förmedla sådana kontakter.

– Köparna är för det mesta branschfolk som har tröttnat på att vara anställda, men som vill fortsätta inom sitt gebit.

Men enbart branschkunskaper räcker inte för att driva företag. Det allra viktigaste är att den som tar över företaget måste kunna sälja, poängterar Erik Berglöf.

– Vi försöker selektera bort det vi kallar för administratörerna, säger Erik Berglöf. För att lyckas som företagare måste man vara driftig, gilla människor och vara en bra säljare. Det sista är den allra viktigaste egenskapen för att lyckas.

När företag byter ägare uppstår oro – bland anställda, kunder och leverantörer. Som köpare kan man inte räkna med att behålla hela den gamla kundkretsen. Ägarskiftet kan bli den utlösande faktorn för leverantörer som vill förhandla om sina villkor eller för kunder som kanske stannat kvar av gammal vana, men nu ser sig om efter alternativ.

Men en ny ägare kan ju inte bara fortsätta i samma hjulspår som den förre. På något sätt måste det väl få märkas att det har kommit in nya krafter?

– Absolut, svarar Erik Berglöf. E-handelns starka utveckling är ett sådant tecken. Med nya ägare uppstår ofta nya försäljningskanaler, där de nya kunderna finns. Det är där man hittar de där extra 10-20 procenten man behöver för att gå med vinst.

Kontaktuppgift; Erik Berglöf

www.kreditbesked.se 

www.kopasaljaforetag.se

 

Börsen smidig väg till generationsskifte

Joachim Berner

När familjeföretaget Christian Berner Tech Trade stod inför sitt fjärde generationsskifte beslöt ägarna att gå till börsen med en del av sitt innehav. Det var något nytt – sedan starten 1897 har företaget enbart ägts av familjemedlemmar.

Efter företagsledaren Sten Berners död 1999 samlades hans fyra döttrar och en son för att öppna testamentet. Innehållet var inte vad de hade väntat sig.

Familjeföretaget Christian Berner AB startades 1897 och affärsidén var att importera tekniska lösningar till bryggerierna i Göteborg. Christian Berner fick sex barn, som vid faderns död ärvde lika delar av företaget.

– Det var inte lyckat. Hela min barndom har präglats av bråk mellan min pappa och hans bröder.

Det säger Joachim Berner, son till Sten Berner, det av grundarens sex barn som tog över ledarskapet för familjeföretaget och så småningom köpte ut sina bröder.

Joachim Berner är ett relativt känt ansikte. Efter Handelshögskolan i Göteborg valde han medievärlden, blev chefredaktör först på Dagens Nyheter, sedan på Expressen, och senare vd på reklambyrån Lowe Brindfors.

Samtidigt fanns familjeföretaget hela tiden där. Fadern ville gärna att Joachim skulle ta över. Vid Sten Berners dödsbädd hann far och son föra viktiga samtal.

Under andra generationen hade Christian Berner AB utvecklats till ett lönsamt teknikhandelsföretag och när testamentet öppnades skulle en lönsam verksamhet fördelas på fyra döttrar och en son.

– Kapitalet delades lika mellan oss. Men överraskningen var att jag fick 51 procent av rösterna i ägarbolaget, säger Joachim Berner. Systrarna ifrågasatte att ende sonen skulle ha mer att säga till om, och Joachim Berner förstod deras invändningar. Samtidigt såg han att hans far hade velat underlätta beslutsfattandet.

Tillsammans med sin äldsta syster skaffade sig Joachim utbildning i hur man driver ett modernt familjeföretag. Med hjälp av en organisationskonsult som tidigare varit präst enades de om en ägarfilosofi där etiken fick stor plats.

Det har fungerat mycket bra. Syskonen har hållit sams.

Nyligen ställdes familjen inför en ny utmaning. Några av systrarna beslöt att de ville ut ur familjeföretaget. Nu följde en jobbig tid när Joachim och systrarna ”tuggade” på hur skiftet bäst skulle göras. Var det rätt att sälja delar av ett företag som varit i familjen så länge? Eller fanns det någon annan väg att gå?

Till slut bestämde de sig: Christian Berner Invest skulle ansöka om att börsnotera det helägda dotterbolaget Christian Berner Tech Trade. Noteringen på First North skedde i september 2014. Det innebär att systrarna kan sälja delar av sina innehav i den takt de vill. Själv är Joachim Berner kvar som styrelseordförande och huvudägare samtidigt och är glad för att han har fått nya starka ägare, som ger större möjligheter att expandera och utveckla företaget.

Ta hjälp med det tråkiga

Det är mycket mer arbete än man tror att driva ett företag – inte minst inom ekonomi och administration. Men det finns hjälp att få. Här är några tjänster som gör livet lite lättare när du nyss har tagit över.

Finansiering och att få ordning på likviditeten är några av de största utmaningarna för den som driver företag. Men i stället för att själv kämpa med administrationen kan du lägga över det tråkiga arbetet och koncentrera dig på det roliga – själva verksamheten.

– Oavsett om det handlar om ett generationsskifte eller en försäljning, så kommer de nya ägarna att ha fullt upp med att driva företaget, säger Ulrika Fornander på Svea Ekonomi.

Hennes råd är att ta hjälp med administrativa och finansiella tjänster för att fullt ut kunna fokusera på verksamheten. Det finns flera olika tjänster att välja mellan: Factoring, fakturaköp och hjälp med inkasso.

Om du vill dra igång med e-handel men känner dig osäker på hur du ska få betalt, kan Svea Ekonomi erbjuda betalningslösningar som är både säkra och billiga.

Du bestämmer naturligtvis själv vilken omfattning på de olika tjänsterna som passar ditt företag bäst.

– Vi är vana att skräddarsy lösningar, säger Ulrika Fornander. Svea Ekonomi AB

www.kopasaljaforetag.se