Medlemsmöte 10 November, BcJF Aula.

Närvarande:
För styrelsen: Frida Mattsson, Birgitta Persson, Jan Norgren, Harry Lövstav, Lisbeth Bohlin, Sara Dolvander, Ulrika Adolfsson, Maria Ritella
Medlemmar: Leo Björk, Petra Forsström, Owe Fröjd, Björn Green, Lars Johansson, Helena Johansson, Per Ljungstedt, Eva Ljungstedt, Gerda Nilsson, Susanne Norén, Carin Rubbestad, Anette Stenlund, Peter Svensson, Robin Welch, Anders Åhrlin

 

Till ordförande väljs Kjell Dahlin
Till sekreterare väljs Frida Mattsson

Kjell berättar kort om BFF samt Bålsta Handel och frågar varför de båda föreningarna väljer att gå ihop. Birgitta Persson svarar att det är för att vi blir starkare som en gemensam förening och att vi då kan driva frågor tillsammans istället för på varsitt håll.
Förslag från en medlem att det kanske behövs ”ett rivjärn” i föreningen som vågar gå på politikerna lite hårdare. Owe Fröjd svarar att det inte är hårdare tag som behövs utan att fokus bör ligga på samverkan och samtal. Även Anders Åhlin framhäver vikten av samverkan och har själv varit med och drivit den här sammanslagningen. Han föreslår även att man kanske inom BFF kunde ha tex en ”centrumgrupp” som samlar de olika företagen inne i Bålsta centrum.
Öppen röstning genom handuppräckning: Förslaget om hopslagning BFF och Bålsta Handel röstas igenom enhälligt.

Styrelsen informerar om att BFF arbetar med ett namnbyte, främst för att byta ut ”Bålsta” till ”Håbo” för att få med hela kommunen. Förslaget mottas positivt! I samband med namnbytet kommer även en ny logga att presenteras på nästa Årsmöte.
Namnförslag som ”Håbo Företagarförening”, ”Håbo Företag” och ”Håbo Företagarna” tas upp och en kommentar från en medlem är att organisationen ”Företagarna” jobbar lite mer på riksnivå medan lokala föreningar arbetar mer lokalt.

Arbetsförmedlingen informerar kort om deras framtida arbete.
Birgitta berättar om Näringslivsrådet och kommande julfest den 1 December.
Lena Gabrielsson (icke medlem) berättar att många företag hör av sig till Marknadsbolaget och är uppgivna för att de inte får varken svar eller gehör från kommunens tjänstemän. Detta är ett stort problem och måste tas om hand!
Owe Fröjd kommenterar om det kommande namnbytet att Bålsta partiet arbetar för en namnändring av kommunen till just ”Bålsta kommun” istället för ”Håbo” och att det kan vara värt att ha i åtanke innan namnbyte av föreningen.