Håbo kommuns näringslivsråd ska vara länken mellan kommunen och dess näringsliv. Syftet är att utveckla kommunens övergripande näringslivsstrategiska arbete.

Näringslivsrådet består av fem ledamöter. Tre av ledamöterna representerar näringslivet och utses i samråd mellan näringslivsföreningarna i kommunen. Två ledamöter representerar kommunstyrelsen. Dessutom deltar kommundirektören och vd för Håbo Marknads AB vid mötena.