Håbo kommuns tillväxtråd ska vara länken mellan kommunen och dess näringsliv. Syftet är att utveckla kommunens övergripande näringslivsstrategiska arbete.

Tillväxtrådet består av 11 ledamöter. Ledamöterna representerar näringslivet och utses i samråd mellan näringslivsföreningarna i kommunen. Tre av ledamöterna representerar kommunstyrelsen. Dessutom deltar kommundirektören och vd för Håbo Marknads AB vid mötena.