Håbo kommuns tillväxtråd (tidigare näringslivsrådet) ska vara länken mellan kommunen och dess näringsliv. Syftet är att utveckla kommunens övergripande näringslivsstrategiska arbete.